הוריי היהודים, הוריי הפולנים
התערוכה מתארת את גורלם של חמישה-עשר ילדים, אשר נולדו בין השנים 1939—1942, שניצלו בזכות הורים שאהבו את ילדיהם ללא גבולות ונאלצו למסרם לידי זרים, ובזכות אומץ ליבם של אנשים אשר לקחו אותם לביתם והתייחסו אליהם כאל בנותיהם ובניהם. על אף שנולדו עם גזר דין מוות והגורל לא חסך מהם חוויות מרות, פניהם מחייכות אלינו מתוך התמונות. הם חיו את חייהם במלואם ובהנאה, חיים אשר ניתנו להם על ידי הוריהם – היהודים והפולנים.
בתערוכה ביקרו עד כה מעל 50,000 איש
יְלָדִים
הורים