בפולין ניצלו מן התופת כחמשת אלפים מתוך כמיליון ילדים יהודים. רבים מהם מצאו מסתור בקרב משפחות פולניות.

הורים פולנים, אשר טיפלו בילדים במהלך המלחמה, הפכו פעמים רבות להוריהם בסופה. לרוב נשמרה עובדת הילדים מאומצים בסוד–במקרים מסוימים סיפרו זאת לילדיהם על ערש דווי, אך לרוב לקחו איתם ההורים את סודם לקבר. אותם הילדים, אשר גדלו בבתיזרים,ואשר כחלוף זמן הכירו כבתיהם שלהם,מצאו דרכים שונות לחבר בין הסיפור של המשפחה שאיבדו והסיפור של משפחתם המאמצת בניסיון לעצב זהות מתוכם. לפעמים חיפשו הילדים מידע אודות משפחתם היהודית במשך שנים – שמות משפחתם, תאריכי לידה. חלקם, אלה שלא הצליחו למצוא אף פיסת מידע, עדיין מחזיקים בלבםתקווה למצוא.

גורלם של חמישה-עשר ילדים, אשר נולדו בין השנים 1939—1942, מוצג על הלוחות ממעל ומתחת בעמוד זה. לוחות אלה, אשר הוצגו לראשונה במוזיאון לתולדות יהודי פולין בורשה בשנת 2015, נודדים ברחבי פולין והעולם, כעדות לאהבה הורית ללא גבולות, אשר הובילה אנשים למסור את ילדיהם בידי זרים, ולאומץ ליבם של אנשים אשר לקחו ילדים לבתיהם וגידלו אותם כשלהם.