Moi żydowscy rodzice, Moi polscy rodzice
Wystawa opowiada o losach piętnaściorga dzieci urodzonych w latach 1939-1942, ocalałych dzięki bezgranicznej rodzicielskiej miłości, która kazała oddać je w obce ręce i odwadze ludzi, którzy uznali je za własne córki i synów. Mimo, iż urodziły się z wyrokiem śmierci, a los nie szczędził im gorzkich doświadczeń, uśmiechają się do nas ze zdjęć. Dobrze przeżyli życie, które podarowali im rodzice
— żydowscy i polscy.
(Wspomnienia bohaterów wystawy, wśród wielu innych, można znaleźć także na stronie zapispamieci.pl)
Wystawę odwiedziło już 50 000 osób
Dzieci
Rodzice